1 відгук
Контакти
На сайте не действует Программа защиты покупателя Prom.ua . Продавец не прошел верификацию. Будьте бдительны, делая покупки. Рекомендуем проверять информацию и оплачивать товары после получения.
ТОВ "Тестметрстандарт"
+380 показать номер
+380 показать номер
+380 показать номер
+380 показать номер
+380 показать номер
УкраїнаЖитомирська областьЖитомир10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52
Карта

ТОВ "Тестметрстандарт"


Політика в сфері якості
ТОВ „Тестметрстандарт”
Метою ТОВ „Тестметрстандарт” в сфері якості є надання високоякісних послуг із сертифікації (оцінки відповідності), випробувань, калібрування згідно з вимогами законодавчих та нормативних документів, постійне підвищення довіри до діяльності ТОВ „Тестметрстандарт”, задоволеності замовників і інших зацікавлених сторін та, завдяки цьому, підтримання авторитета ТОВ „Тестметрстандарт”.
Досягнення цієї мети базується на дотриманні наступних принципів ТОВ „Тестметрстандарт” :
неупередженість
– забезпечує можливість доступу до власних послуг та рівних прав для всіх замовників, в не залежності від розміру, форми власності та членства їх у будь-яких асоціаціях;
– забезпечує недискримінаційний, об’єктивний та неупереджений підхід під час оцінювання, випробувань, калібрування;
– дотримується критеріїв оцінювання, випробувань, калібрування, що відповідають чинним нормативним документам та обмежує свої вимоги цими критеріями;
– дотримується чинних порядків та правил сертифікації;
– встановлює вартість робіт у відповідності з затвердженими нормативами, не висуває неправомочні фінансові умови;
– виключає можливість будь якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на прийняття рішення щодо результатів випробувань, калібрування, а також відсутність прямого або прихованого зв’язку, пов’язаного з розроблянням, запровадженням або підтримуванням об’єкту оцінювання відповідності;
– визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу неупередженості; та демонструє, як він усуває чи зменшує такі загрози;
– залучає до встановлення політики та контролювання неупередженості власної діяльності всі зацікавлені сторони завдяки функціонуванню комітету забезпечення неупередженості – Науково Технічної Ради.
компетентність
– доручає роботи з сертифікації (оцінки відповідності), випробувань, калібрування кваліфікованому персоналу, що відповідає встановленим критеріям компетентності, та постійно підвищує кваліфікацію співробітників.
відповідальність
– відповідає за прийняті ним рішення щодо сертифікації та за оцінювання достатності об’єктивних доказів, на яких ґрунтовано рішення щодо сертифікації(оцінки відповідності);
– відповідає за забезпечення достовірності і відтворюваності результатів, дотримання правил застосування устаткування і методик виконання вимірювань, своєчасне виконання заявок у повному обсязі згідно сфери акредитації.
відкритість
– забезпечує загальний доступ до інформації про процеси аудиту, випробувань, калібрування, сертифікації (оцінки відповідності), а також про стан сертифікації будь-якої організації шляхом оприлюднення інформації на власному сайті в мережі Інтернет або надання на запит.
конфіденційність
– забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від замовника у процесі сертифікації(оцінки відповідності), яка є власністю замовника, при цьому інформація про замовника, отримана з інших джерел, теж є конфіденційною.
зберігання зареєстрованих даних
– забезпечує належне зберігання даних щодо сертифікації протягом визначених термінів дії сертифіката з обмеженням доступу до них та дотриманням умов конфіденційності.
реагування на скарги
– забезпечує реєстрацію, неупереджене та об’єктивне розглядання будь-яких скарг, апеляцій замовників, та інших спірних питань стосовно наданих послуг незалежною апеляційною комісію, і, в разі визнання їх обґрунтованими, належно враховує та докладає всіх зусиль, щоб задовольнити.
Керівництво ТОВ „Тестметрстандарт” зобов’язується:
– забезпечувати функціонування та підтримання системи управління якістю згідно з вимогами ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 та ISO/IEC 17025;
– поширювати цю політику та забезпечувати виконання її та всіх вимог системи управління якістю персоналом ТОВ „Тестметрстандарт”;
– періодично здійснювати критичне аналізування системи управління якістю, включаючи аналізування політики та цілей в сфері якості сертифікації(оцінки відповідності), випробувань, калібрування з погляду їх актуальності та придатності, та приймати рішення з метою удосконалення системи управління якістю та поліпшення її результативності.